ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
NHIỆM VỤ
EMAIL
ĐIỆN THOẠI 
1 PGS.TS. Lê Thanh Danh CK Trưởng chương trình lethanhdanh @iuh.edu.vn 0931550178
2 PGS.TS. Nguyễn Đức Nam CK CTM, KTCK Thành viên nguyenducnam @iuh.edu.vn 0937125588
3 ThS. Bùi Quốc Duy Công nghệ CTM Thành viên buiquocduy @iuh.edu.vn 0984297286
4 TS. Ao Hùng Linh CK động lực, CK Thành viên aohunglinh @iuh.edu.vn  0372576391
5 TS. Đặng Hoàng Minh Tự động & Điều khiển Thành viên danghoangminh @iuh.edu.vn 01276399799
6 ThS. Nguyễn Hữu Quân Thiết kế máy, Công nghệ CTM Thành viên nguyenhuuquan @iuh.edu.vn 0703176348
7 ThS. Trần Công Hùng CK CTM Thành viên tranconghung @iuh.edu.vn 0918158793
8 TS. Diệp Bảo Trí CK CTM Thành viên diepbaotri @iuh.edu.vn 0907607575
9 ThS. Nguyễn Trường Giang CK-Điều khiển tự động, CK Thành viên nguyentruonggiang @iuh.edu.vn 0989898495
10 ThS. Châu Ngọc Lê Thiết kế máy, KTCK Thành viên chaungocle @iuh.edu.vn 0938029281
11 ThS. Ngô Văn Cường Thiết kế máy, CTM Thành viên ngovancuong @iuh.edu.vn 0918493671
12 ThS. Nguyễn Tiến Dũng KTCK Thư ký nguyentien dung @iuh.edu.vn 0918407655

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
NHIỆM VỤ
EMAIL
ĐIỆN THOẠI
1 TS. Nguyễn Khoa Triều CK, KTCK Trưởng chương trình nguyenkhoatrieu @iuh.edu.vn 0366476386
2 ThS. Lê Vũ Hải CTM Thành viên levuhai@iuh.edu.vn 0903987336
3 TS. Đường Công Truyền KTCK Thành viên duongcongtruyen @iuh.edu.vn 0908216530
4 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy CTM Thư ký tonthatnguyenthy @iuh.edu.vn 0389607971
5 ThS. Hoàng Long Vương Công nghệ CTM Thành viên hoanglongvuong @iuh.edu.vn 0913833343
6 ThS. Trần Ngọc Thoại Công nghệ CTM Thành viên tranngocthoai @iuh.edu.vn 0977533391
7 ThS. Võ Ngọc Yến Phương KT Công nghiệp, CTM Thành viên vongocyenphuong @iuh.edu.vn 0919515097
8 ThS. Võ Văn Cương Công nghệ CTM Thành viên vovancuong @iuh.edu.vn 0902432798
9 ThS. Nguyễn Trung Dũng CK CTM, KTCK Thành viên ntdungck @iuh.edu.vn 0976864479
10 ThS. Bùi Anh Phi CK CTM, KTCK Thành viên buianhphi @iuh.edu.vn 0938707461

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
NHIỆM VỤ
EMAIL
ĐIỆN THOẠI 
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Điện-điện tử, CK Trưởng chương trình nguyenvienquoc @iuh.edu.vn 0903260121
2 TS. Nguyễn Phương Bắc CK hàng không, CK CTM, Chế tạo vật rắn Thành viên nguyenphuongbac @iuh.edu.vn 0908844944
3 TS. Lê Ngọc Trân CK tàu thủy, CK Tự động hóa Thành viên lengoctran@iuh.edu.vn 0909853456
4 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp CK, KTCK Thành viên nguyenngocdiep @iuh.edu.vn 0918359173
5 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến KTCK Thành viên nguyenngoctuyen @iuh.edu.vn 0973128789
6 TS. Trần Ngọc Đăng Khoa Kỹ thuật CN, KTCK, Kỹ thuật chính xác Thành viên tranngocdangkhoa @iuh.edu.vn 0908853050
7 ThS. Huỳnh Công Hảo KT điện- điện tử, Tự động hóa Thành viên huynhconghao @iuh.edu.vn 0903154643
8 ThS. Lê Duy Tuấn KTCK Thành viên leduytuan@iuh.edu.vn 0937747171
9 ThS. Hoàng Văn Vinh Tự động hóa, CK Tự động hóa Thư ký hoangvanvinh @iuh.edu.vn 0943809774
10 TS. Ngô Tiến Hoàng CK CTM, Kỹ Thuật chính xác Thành viên ngotienhoang @iuh.edu.vn 0982063301

QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
EMAIL
ĐIỆN THOẠI
1 ThS. Nguyễn Tiến Dũng nguyentiendung@iuh.edu.vn 0918.407.655

QA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
EMAIL
ĐIỆN THOẠI
1 ThS. Hồ Thị Bạch Phương hothibachphuong@iuh.edu.vn 0908.692.072

QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
EMAIL
ĐIỆN THOẠI
1 ThS. Hoàng Văn Vinh hoangvanvinh@iuh.edu.vn 0943.809.774
Đơn vị liên kết