ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của NCS. Bùi Quốc Duy
01/05/2019
gv-duy

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: buiquocduy@iuh.edu.vn

Tel: 098.429.7286

   Các công trình nghiên cứu cập nhật tại Google Scholar

A. Research Interests

  • Smart Materials and Structures
  • CAD/CAM Technology

B. Full List of Publication

  1. Quoc Hung Nguyen, Dai Hiep Le, Quoc Duy Bui and Seung Bok Choi, Development of a new clutch featuring MR fluid with two separated mutual coils, Lecture notes in Electrical Enigneering, Vol. 7818, 2015
  1. Bao Tri Diep, Dai Hiep Le, Quoc Duy Bui and Quoc Hung Nguyen, Design and evaluation of a bidirectional magnetorheological actuator for haptic application, Vietnam Mechanical Engineering Journal, 2016
  1. Quoc Hung Nguyen, Le Dai Hiep, Bui Quoc Duy, Seung-Bok Choi. Development of a New Clutch Featuring MR Fluid with Two Separated Mutual Coils. AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, pp 835-844. Lecture Notes in Electrical Engineering. Springer, 2016
  1. Diep Bao Tri, Le Dai Hiep, Bui Quoc Duy, Quoc Hung Nguyen. Design and Evaluation of a Bidirectional Magnetorheological Actuator for Haptic Application. Proceedings of the 2016 International Conference on Advanced Technology and Sustainable Development, pp 269-277
  1. Bùi Quốc Duy (Chủ nhiệm). Thiết kế, chế tạo và điều khiển hệ thống treo cho máy giặt cửa trước dùng vật liệu thông minh.  Đề tài NCKH cấp trường, năm 2017.
  1. D. Q. Bui, V. L. Hoang, H. D. Le, H. Q. Nguyen. Design and Evaluation of a Shear-Mode MR Damper for Suspension System of Front-Loading Washing Machines. ACOME 2017: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, pp 1061-1072. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2018
  1. Duy Quoc Bui, Tri Bao Diep, Hiep Dai Le, Vuong Long Hoang, Hung Quoc Nguyen. Hysteresis Investigation of Shear-Mode MR Damper for Front-Loaded Washing Machine. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, pp 585-594. Applied Mechanics and Materials, 2019
  1. Bao Tri Diep, Hiep Le Dai, Duy Quoc Bui, Quoc Khai Tran, Minh Huy Huynh, Quoc Hung Nguyen. Designing, Manufacturing and Testing the Cycling Training System Featuring Magnetorheological Brake. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, pp 232-242. Applied Mechanics and Materials, 2019

 

Đơn vị liên kết