ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Kính mời Quý Chuyên gia, Nhà Khoa học, Giảng viên, Kỹ sư và Sinh viên tham gia đóng góp Bài báo Khoa học cho Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 (MAMM 2024)
01/03/2024

Kính gửi: Quý Chuyên gia, Nhà Khoa học, Giảng viên, Kỹ sư và Sinh viên.

Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2024 với chủ đề: “Vi cơ kỹ thuật, cảm biến và cơ cấu chấp hành” – MAMM 2024 (The 7th International Conference on Microactuators, Microsensors and Micromechanisms). Hân hạnh chào đón quý vị tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua việc đóng góp bài báo khoa học.

MAMM 2024 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024. Đây là một diễn đàn quốc tế quan trọng, thu hút các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ vi mô từ khắp nơi trên thế giới.

Chủ đề chính của hội nghị:

 • Microactuators, Microsensors and Micromechisms
 • 3D and 4D printings and microfabrication techniques
 • Computation and theoretical methods in microsystems
 • Mechatronics and control issues in micromachines
 • Smart materials, metamaterials for microsystems
 • Mechanical design, manufacturing and system
 • Micromechanical Devices and Robotics
 • Advanced Engine and Automotive Technologies
 • Compliant mechanisms and actuators
 • MEMS, NEMS and Semiconductor
 • Microelectronics. IC design, IoT
 • Biomedical Engineering, Biosensors
 • Digital Microfludics
 • Micro-opto-mechanical devices
 • Micro and Nano Electronics
 • Applied thermal Engineering
 • Energy Power and Automation Engineering

📅 Mốc thời gian nộp bài báo về Hội nghị:

 • Bài tóm tắt: 30 tháng 3 năm 2024
 • Bài báo toàn văn: 15 tháng 5 năm 2024
 • Thông báo chấp nhận: 15 tháng 7 năm 2024
 • Nộp bài cuối cùng: 30 tháng 7 năm 2024

📝Mời tác giả gửi bài báo toàn văn (bằng tiếng Anh) theo hình thức điện tử đến địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=mamm2024. Các hướng dẫn viết bản thảo và mẫu bài sẽ được sẽ sớm có trên trang web của hội nghị.

📄 Mỗi bài báo sẽ được Hội đồng Khoa học xem xét và các bài báo được chấp nhận sẽ được xuất bản trong sách Mechanisms and Machine Science (MMS), Series (Scopus Index), Springer hoặc Kỷ yếu hội nghị với ISBN.

🔍 Để biết thêm thông tin: Vui lòng truy cập trang web hội nghị: https://www.mamm2024.org

📚Liên hệ:

Trần Ngọc Đăng Khoa

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí minh, Việt Nam

Email: tranngocdangkhoa@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết