ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023 – 2024
25/03/2024

Để thuận tiện cho việc lập kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ Cơ khí dự kiến lịch nộp báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ và bảo vệ KLTN như sau:

  • Báo cáo giữa kỳ: 04/2024
  • Nộp báo cáo cuối kỳ và bảo vệ: 06/2024

Danh sách đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Ngành Công nghệ Chế tạo máy

Đơn vị liên kết