TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp bảo vệ ngày 06/08/2022
05/08/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BẢO VỆ LÚC 7h30, NGÀY: 06/08/2022

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo đến các em sinh viên danh sách các hội đồng, thời gian và địa điểm thực hiện việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (HK2 – đợt 2). Các em căn cứ theo danh sách hội đồng các ngành đào tạo để báo cáo đúng theo lịch đã phân công.

+ Thời gian: 7h30, ngày 06/08/2022

+ Địa điểm: căn cứ theo từng hội đồng các ngành đào tạo như danh sách đính kèm.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ (DOT 2 NGÀY 6-8-2022)

Đơn vị liên kết