TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp bảo vệ ngày 25/06/2022
22/06/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BẢO VỆ LÚC 7h30, NGÀY: 25/06/2022

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo đến các em sinh viên danh sách các hội đồng, thời gian và địa điểm thực hiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Các em căn cứ theo danh sách hội đồng các ngành đào tạo để báo cáo đúng theo lịch đã phân công.

+ Thời gian: 7h30, ngày 25/06/2022

+ Địa điểm: căn cứ theo từng hội đồng các ngành đào tạo như danh sách đính kèm.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ (cập nhật ngày 23-06-2022)

+ Lưu ý:  Để tạo điều kiện cho các đề tài không báo cáo đợt này, các đề tài tiến hành làm đơn xin gia hạn để Khoa xem xét giải quyết báo cáo bảo vệ vào đầu tháng 8/2022. Đơn xin gia hạn có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn.

Khoa Cơ khí./.

Đơn vị liên kết