TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách phân công ty thực tập doanh nghiệp – Đợt học kỳ 1 (tháng 8/2022)
03/08/2022

Danh sách phân công ty thực tập doanh nghiệp – đợt tháng 8/2022 

——&——

Khoa Công nghệ Cơ khí đã phân danh sách sinh viên đi thực tập doanh nghiệp cho đợt tháng 08/2022 tại từng công ty cụ thể như file đính kèm bên dưới. Trước khi đi thực tập các em chú ý một số vấn đề sau:
– Các em phải thỏa mãn yêu cầu về tiêm chủng vacxin Covid – 19 theo yêu cầu của từng công ty.
– Đảm bảo chấp hành yêu cầu thực tập trong điều kiện của từng công ty. Chú ý vấn đề về an toàn lao động trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
– Các em liên lạc với Giảng viên hướng dẫn để biết thông tin cụ thể về việc đi thực tập.
– Thời gian đi thực tập bắt đầu: từ ngày 08/08/2022 đến ngày 08/10/2022 (8 tuần).
Danh sách phân công ty thực tập (cập nhật ngày 04/08/2022) như sau:

DS Thuc tap DH (Dot 08-2022) cap nhat ngày 4-8-2022

Đơn vị liên kết