ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Thời gian nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020
16/07/2020

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian nộp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Học kỳ 2 – Năm học 2019-2020

—–&—–

Căn cứ theo kế hoạch xét tốt nghiệp của Nhà Trường (ngày 05/08/2020), nay Khoa thông báo đến các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 (năm học 2019-2020) lịch nộp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Sinh viên nộp 02 bản thuyết minh, 01 poster và 02 phiếu chấm của GV hướng dẫn

– Yêu cầu: Poster khổ A1 đứng, mặt trước có lớp màng keo bảo vệ, mặt sau có lớp keo dán. File mẫu poster báo cáo cuối kỳ: Download trên trang web khoa Cơ khí.

– Thời gian nộp: từ ngày15/07/2020 đến hết ngày 27/07/2020.

– Thời gian phản biện: từ ngày 28/07/2020 – 30/07/2020.

2. Ngày dự kiến bảo vệ luận văn: Sáng 8h00, ngày 01/08/2020.

 

File mẫu poster báo cáo cuối kỳ: Download

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết