TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp (Xét tốt nghiệp tháng 9/2022)
11/11/2022

Thông báo

V/v Nhận bằng tốt nghiệp

(Dành cho sinh viên tất cả các hệ)

—–&—–

Khoa Cơ khí thông báo đến Các sinh đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp

1. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2022 và đủ điều kiện tốt nghiệp đã có  văn bằng tốt nghiệp.

2. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp liên hệ nhận bằng tại Khoa Công nghệ cơ khí, phòng X2.07 – Thầy Bộ, ĐT : 0933.728.156.

Lưu ý:

  • Sinh viên khi đi nhận văn bằng nhớ mang theo CMND (CCCD) thẻ sinh viên
  • Khoa Cơ khí phát bằng tốt nghiệp vào các buổi Sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết