TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Lịch nộp và bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho các đề tài gia hạn trong HK2
22/07/2022

Thông báo

V/v lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (cho các đề tài gia hạn trong HK2)

 

1. Lịch nộp thuyết minh khoá luận tốt nghiệp

  • Thời gian nộp: Trước ngày 29/07/2022
  • Hình thức nộp: 01 cuốn thuyết minh, tập bản vẽ (nếu có), 01 poster báo cáo cuối kỳ theo mẫu cho GVHD

2. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

  • Thời gian bảo vệ: Thứ bảy, ngày 06/08/2022

Lưu ý: Các đề tài xin gia hạn nếu không bảo vệ đợt này xem như không đạt môn học.

Khoa Công nghệ Cơ khí.

Đơn vị liên kết