TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Seminar Bộ môn Chế tạo máy lần 3 – 2022
01/11/2022

Seminar Bộ môn Chế tạo máy lần 3 – 2022

—–&—–

Kính mời quý thầy cô cùng các em học viên, sinh viên quan tâm đến Kỹ thuật sản xuất, Chế tạo máy, Quy hoạch thực nghiệm và nghiên cứu khoa học đến tham dự Seminar Bộ môn Chế tạo máy lần 3 – 2022.

Thời gian: 10h00 ngày 18/11/2022.

Địa điểm: Trực tuyến bằng MS Teams, code: do8o59w.

Link đăng ký: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-KS5mfq1sQQrPWc-Nbhfo5-v3929ClJLbFH0a3wBLbxeZvw/viewform?usp=sf_link

 

Báo cáo viên:

1/ GS.TS. Lee Bong-Kee;

2/ HVCH. Châu Đức Kiệt.


Overview of research works in multiscale molding and manufacturing laboratory

Bong-Kee Lee, Ph.D.

Chonnam National University

Abstract. In this talk, the key research topics in the multiscale molding and manufacturing laboratory are briefly introduced. There have been various efforts both in academia and industry to establish advanced polymer molding technologies owing to the rapidly changing circumstances and conditions. For example, more intelligent, more efficient, and more precise molding processes are required to satisfy the demands and quality of the customers. In this regard, our research group has been trying to tackle this issue from various aspects. This overview includes three topics, such as the investigation of advanced processing technologies, the development of novel materials, and the demonstration of lab-scale applications. More specifically, intelligent injection molding and immersion electrospinning are investigated recently in the area of processing technologies. The development of biodegradable polymer composites and functional nanomaterials are representative examples of materials research. In addition, some application examples, including microfluidic chips, water treatment membranes, food packaging film, and electrochemical catalysts, are briefly explained. This will enhance audiences’ understanding of the recent research works and related key issues.

Keywords: Manufacturing technology, multiscale molding, intelligent injection molding, immersion electrospinning, biodegradable polymer composite, functional nanomaterial.


Giới thiệu về phương pháp Taguchi

Châu Đức Kiệt (CHCK11A)

Tóm tắt. TS. Taguchi (Nhật Bản) là người đặt nền móng cho phương pháp thiết kế bền vững (Robust Design), cũng là người đề ra phương pháp thực nghiệm mang tên ông. Mục tiêu của phương pháp Taguchi là thiết kế một quá trình (hoặc sản phẩm) ít chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố gây ra sự sai lệch về chất lượng. Mục đích là điều chỉnh các thông số đến mức tối ưu để quá trình (hoặc sản phẩm) ổn định ở mức chất lượng tốt nhất. Phương pháp Taguchi sử dụng các dãy trực giao (orthogonal array) trong quy hoạch thực nghiệm. Do đó, phương pháp này cho phép sử dụng tối thiểu các thí nghiệm cần thiết để nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số lên một đáp ứng được lựa chọn nào đó của một quá trình (hoặc sản phẩm) từ đó nhanh chóng điều chỉnh các thông số tiến đến tối ưu nhanh nhất.

Từ khóa: Phương pháp Taguchi, mảng trực giao, quy hoạch thực nghiệm, tối ưu hóa, ANOVA.

 

Bộ môn Chế tạo máy

 

Đơn vị liên kết