ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: Cập nhật danh sách phân công ty thực tập trong HK2-đợt 2, năm học: 2023-2024
03/03/2024

Khoa Công nghệ Cơ khí đã phân danh sách sinh viên đi thực tập doanh nghiệp cho đợt HK2 -đợt 2, năm học: 2023-2024 cho các lớp Đại học chính quy hệ chất lượng cao tại từng công ty cụ thể như file đính kèm bên dưới. Trước khi đi thực tập các em chú ý một số vấn đề sau:
– Đảm bảo chấp hành yêu cầu thực tập trong điều kiện của từng công ty. Chú ý tuân thủ tuyệt đối về an toàn lao động trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
– Các em liên lạc với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 07/03/2024 để biết thông tin cụ thể về việc chuẩn bị thủ tục đi thực tập (Lưu ý: Trình biên lai đóng tiền môn thực tập doanh nghiệp cho Giảng viên hướng dẫn).
– Thời gian đi thực tập bắt đầu: từ ngày 11/03/2024 đến ngày 12/05/2024.
Danh sách phân công ty thực tập như sau:

Đơn vị liên kết