TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo lịch nộp và lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK1 (2022-2023)
17/11/2022

Để tạo điều kiện cho các em sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022, Khoa CN Cơ khí thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chia thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: 

+ Lịch nộp thuyết minh khoá luận tốt nghiệp:

  • Thời gian nộp: Trước ngày 30/11/2022
  • Hình thức nộp: 01 cuốn thuyết minh, tập bản vẽ (nếu có), 01 poster báo cáo cuối kỳ theo mẫu cho GVHD.

+ Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

  • Thời gian bảo vệ: Thứ bảy, ngày 10/12/2022

Đợt 2: 

+ Lịch nộp thuyết minh khoá luận tốt nghiệp:

  • Thời gian nộp: Trước ngày 23/12/2022
  • Hình thức nộp: 01 cuốn thuyết minh, tập bản vẽ (nếu có), 01 poster báo cáo cuối kỳ theo mẫu cho GVHD.

+ Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

  • Thời gian bảo vệ: Thứ bảy, ngày 07/01/2023

Khoa CN Cơ khí.

Đơn vị liên kết