ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: Nộp đơn đăng ký công ty thực tập (dành cho các lớp DH-K15-CLC và khoá cũ
13/09/2022

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 1 (năm học: 2022-2023)

Các em sinh viên (hệ Đại học chính quy chất lượng cao (K15) và các khóa cũ) đã đăng ký học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 1-năm học 2022-2023 tiến hành nộp đơn đăng ký công ty thực tập cho Khoa, với điều kiện như sau:

– Điều kiện đi thực tập:

+ Tổng số tín chỉ tín luỹ tối thiểu phải đạt được trên 100 tín chỉ.

– Cách thức đăng ký:

  • Sinh viên phải đăng ký được học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 1 trên cổng thông tin đăng ký học phần của Trường.
  • Sinh viên căn cứ vào danh sách công ty do Khoa giới thiệu để chọn công ty thực tập ghi vào mẫu đơn (lưu ý: chọn đúng chuyên ngành theo như danh sách được đính kèm ở dưới).
  • Nộp đơn xin thực tập (theo mẫu đính kèm ở dưới) có ghi đầy đủ thông tin liên lạc và tên công ty thực tập cho Thầy Bộ tại phòng X2.07 (Số điện thoại liên hệ: 0933728156).

+ Mẫu đơn xin thực tập: Mẫu đơn xin thực tập

+ Danh sách công ty nhận thực tập: Danh sách công ty nhận thực tập -HK1 (đợt tháng 10-2022)-rev01

Trong trường hợp các em sinh viên muốn đăng ký đi thực tập công ty ngoài danh sách do Khoa giới thiệu thì cũng nộp đơn xin thực tập có điền tên công ty muốn xin đi thực tập. Để đảm bảo yêu cầu thực tập, Khoa sẽ xem xét và thông báo cho các em biết là cho phép hay không cho phép được thực tập tại công ty mà các em tự tìm.

– Thời gian nộp đơn buổi chiều : từ ngày 14/09/2022 đến hết ngày 22/09/2022. 

– Thời gian thực tập: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 10/12/2022.

Đơn vị liên kết