TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
THÔNG BÁO: NỘP FILE BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP-HK1 (2022-2023)
26/10/2022

Thông báo

V/v nộp file poster báo cáo giữa kỳ đề tài KLTN trong học kỳ 1 (năm học: 2022-2023)

Các nhóm đề tài Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 (năm học: 2022-2023) đã được Khoa duyệt tiến hành nộp file poster báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm) cho 03 Thầy Trưởng ngành đào tạo để kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài như sau:

  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: Thầy PGS.TS. Lê Thanh Danh

            (Email: lethanhdanh@iuh.edu.vn)

  • Ngành Công nghệ Chế tạo máy: Thầy TS. Nguyễn Khoa Triều.

             (Email: nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn)

  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử: Thầy TS. Nguyễn Viễn Quốc.

             (Email: nguyenvienquoc@iuh.edu.vn)

– Hạn nộp: Trước ngày 05/11/2022

– Mẫu poster báo cáo giữa kỳ (tải bằng trình duyệt Firefox hoặc Microsoft Edge): MAU POSTER BAO CAO GIUA KY

Đơn vị liên kết