TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: V/v Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học: 2023 – 2024
28/08/2023

Sinh viên đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 cần chủ động lập nhóm (từ 2 đến 5 sinh viên), tìm giảng viên hướng dẫn (GVHD), chọn đề tài và đăng ký nhiệm vụ KLTN.

Lưu ý: Sau hạn nộp trên, đường link sẽ khóa, không nhận thêm file đăng ký nữa. Trong trường hợp không tìm được GVHD, sinh viên có thể liên hệ thầy Trưởng ngành để được giúp đỡ tìm GVHD.

  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: PGS. TS. Lê Thanh Danh
  • Ngành Công nghệ Chế tạo máy: TS. Nguyễn Khoa Triều
  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử: TS. Nguyễn Viễn Quốc

Để thuận tiện cho việc lập kế hoạch thực hiện KLTN, Khoa Công nghệ Cơ khí dự kiến lịch nộp báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ và bảo vệ KLTN như sau:

  • Báo cáo giữa kỳ: 25/10/2023
  • Nộp báo cáo cuối kỳ (quyển thuyết minh + bản vẽ) và poster: 26/12/2023
  • Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: 06/01/2024

Đơn vị liên kết