ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Mẫu phiếu đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp từ Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023
08/06/2022

Từ HK2 năm học 2022-2023 trở đi, khi sinh viên đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp phải thực hiện theo mẫu “Nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp_2023” mới như file đính kèm.

Ghi chú: Các mẫu đăng ký khóa luận tốt nghiệp trước đây không còn được sử dụng từ học kỳ 2 – năm học 2022-2023.

Mau nhiem vu KLTN_2023

Đơn vị liên kết