TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: V/v Tổ chức Hội thảo hướng tới sự hợp tác giữa IUH và Đại học Công nghệ Tokyo (TUT) trong lĩnh vực Cơ khí và Cơ điện tử
01/09/2023

Nhằm mục đích trao đổi học thuật về lĩnh vực Cơ khí và Cơ điện tử giữa IUH và Đại học Công nghệ Tokyo (TUT), tiến tới thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo giữa Khoa Công nghệ Cơ khí IUH và Khoa Cơ khí TUT.

Chủ đề của Hội thảo: “Mechanical Engineering and Mechatronics towards Practical Applications

Thời gian tổ chức: 10h45 – 17h00 ngày 05/09/2023

Địa điểm tổ chức: Phòng Nghiên cứu 4 – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Nội dung của buổi hội thảo xoay quanh 3 lĩnh vực: Kỹ thuật Cơ khí và Cơ điện tử, Kỹ thuật điện và điện tử kết hợp với trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật hóa học.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết