TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: V/v Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho Tân Sinh viên Khóa 19 – Khoa Công nghệ Cơ khí
01/09/2023

Khoa Công nghệ Cơ khí sẽ tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho Tân Sinh viên Khóa 19 vào 2 buổi:

BUỔI THỨ NHẤT

  • Thời gian: Sáng thứ bảy, ngày 30/09/2023
  • Địa điểm: Hội trường E4

BUỔI THỨ HAI

  • Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 01/10/2023
  • Địa điểm: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
  • ID: 949 5685 9010
  • Pass: IUH2023
  • Khi tham gia các bạn sinh viên đặt tên theo cú pháp: Lớp – Họ và tên – MSSV
  • Vd: DHCK19A – Nguyễn Văn A – 23000001

Nội dung cụ thể cho hai buổi sinh hoạt như sau:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết