ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
THÔNG BÁO: Đăng ký Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè (năm học: 2022-2023) (cập nhật mới)
04/05/2023

Các em sinh viên đăng ký học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè-năm học 2022-2023 tiến hành nộp đơn đăng ký đi thực tập cho Khoa, với điều kiện như sau:

– Điều kiện đi thực tập:

+ Tổng số tín chỉ tín luỹ tối thiểu phải đạt được trên 100 tín chỉ.

– Cách thức đăng ký:

  • Sinh viên phải đăng ký được học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè trên cổng thông tin đăng ký học phần của Trường.
  • Nộp đơn xin thực tập (theo mẫu) có ghi đầy đủ thông tin liên lạc cho Thầy Bộ tại phòng X2.07 (Số điện thoại liên hệ: 0933728156).
  • Thời gian nộp đơn: từ ngày 5/5/2023 đến hết ngày 13/05/2023.
  • Thời gian đi thực tập trong hè: từ 05/06/2023 đến 05/08/2023
Đơn vị liên kết