ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Nhân viên
Nhân viên

PHÒNG GIÁO VỤ

gv-nhe

Giáo vụ 01: Nguyễn Thị Nhẹ

Email: nguyenthinhe@iuh.edu.vn

Tel: 0972.633.386

gv-cdung

Giáo vụ 02: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Email: mydung2277@gmail.com

Tel: 0919.038.525

Nhân viên: Vũ văn Bộ

Email: vuvanbo@iuh.edu.vn

Tel: 0933.718.156

TỔ BẢO TRÌ

 gv-viet

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Việt

Email: nguyenhoangviet@iuh.edu.vn

Tel: 0933.590.010

 gv-kphuoc

Nhân viên: Hoàng Kim Phước

Email: hoangkimphuoc@iuh.edu.vn

Tel: 0909.729.686

Đơn vị liên kết