ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên cơ hữu

Khoa Cơ khí có sáu đơn vị trực thuộc, gồm bốn bộ môn: bộ môn Cơ sở-Thiết kế, bộ môn Chế tạo máy, bộ môn Cơ điện tử và bộ môn CAD/CAM-CNC; hai xưởng thực hành: xưởng Cơ điện và xưởng Gia công cắt gọt.

Danh sách giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí

1. BỘ MÔN CƠ SỞ – THIẾT KẾ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 PGS. TS. Lê Thanh Danh CK TBM 0931.550.178 lethanhdanh@iuh.edu.vn
2 PGS. TS. Nguyễn Đức Nam CTM, KTCK TK 093.712.5588 nguyenducnam@iuh.edu.vn
3 PGS. TS. Trần Thế Văn KTCK, Cơ kỹ thuật GV 098.22.33.926 tranthevan@iuh.edu.vn
4 TS. Dương Đề Tài Toán Lý Ứng dụng, Cơ học GV 0395.995.279 duongdetai@iuh.edu.vn
5 TS. Võ Quốc Thắng CK GV 0783.887.167 voquocthang@iuh.edu.vn
6 TS. Trần Trọng Nhân CK GV 0902.951.588 trantrongnhan@iuh.edu.vn
7 TS. Trần Minh Hiến Vật lý -Toán GV 0908.661.520 tranminhhien@iuh.edu.vn
8 GVC. ThS. Nguyễn T.Thúy Nga CTM GV 0913.8877.98 nguyenthithuynga@iuh.edu.vn
9 TS. Trần Quang Thịnh CK, CTM GV 0937.966.214 tranquangthinh@iuh.edu.vn
10 ThS. Đinh Văn Bằng Kỹ thuật điều khiển tự động,  CTM GV 0908.792.664 dinhvanbang@iuh.edu.vn
11 ThS. Đặng Văn Ánh Thiết kế máy, KTCK GV 0936.360.463 dangvananh@iuh.edu.vn
12 TS. Châu Ngọc Lê Thiết kế máy, KTCK GV 0967.342.235 chaungocle@iuh.edu.vn
13 NCS. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh SP Vật lý-Tin, Vật lý GV 0918.799.188 nguyenthimyhanh@iuh.edu.vn
14 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Vật lý GV 0908.692.072 hothibachphuong@iuh.edu.vn
15 ThS. Phạm Thanh Tuấn CK, CTM GV 0963.851.386 phamthanhtuan@iuh.edu.vn
16 TS. Mai Tiến Hậu Thiết kế máy, Cơ kỹ thuật GV Đi học nước ngoài
17 TS. Nguyễn Văn Thanh Tiến CTM GV Đi học nước ngoài

2. BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 TS. Nguyễn Khoa Triều CK, KTCK TBM 0366476386 nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn
2 TS. Lưu Tuấn Anh Máy móc và thiết bị kỹ thuật, Cơ học vật rắn biến dạng GV 093 9530578  luutuananh@iuh.edu.vn
3 TS. Huỳnh Xuân Khoa Luyện kim & Vật liệu, Khoa học & KT Vật liệu GV 0902596703 huynhxuankhoa@iuh.edu.vn
4 ThS. Lê Vũ Hải CTM GV 0903987336 levuhai@iuh.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Thị Niên KTCK GV 0917881433 nguyenthinien@iuh.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Minh Tuấn CK CTM GV 0938280677 nguyenminhtuan@iuh.edu.vn
7 ThS. Trần Ngọc Thoại Công nghệ CTM GV 0932908511 tranngocthoai@iuh.edu.vn
8 GVC. ThS. Trương Văn Chính Kỹ sư Công nghiệp, Giáo dục học GV 0908102178 truongvanchinh@iuh.edu.vn
9 TS. Nguyễn Văn Nam Cơ tin kỹ thuật, KTCK GV

Đi học nước ngoài

3. BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Điện-điện tử, CK TBM 0903260121 nguyenvienquoc@iuh.edu.vn
2 PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng CK Tự động hóa, Cơ học vật rắn và CTM GV 0938485812 nguyenquochung@iuh.edu.vn
3 PGS. TS. Phan Chí Chính CK CTM GV 0963652109 phanchichinh@iuh.edu.vn
4 GS. TS. Nguyễn Thanh Nam KTCK, Cơ học chất lỏng GV 0908150134 nguyenthanhnam@iuh.edu.vn
5 TS. Lê Ngọc Trân CK tàu thủy, CK Tự động hóa GV 0909853456 lengoctran@iuh.edu.vn
6 TS. Ngô Tiến Hoàng CK CTM, Kỹ Thuật chính xác GV 0982063301 ngotienhoang@iuh.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp CK, KTCK GV 0918359173 nguyenngocdiep@iuh.edu.vn
8 ThS. Huỳnh Công Hảo KT điện- điện tử, Tự động hóa GV 0903154643 huynhconghao@iuh.edu.vn
9 ThS. Hoàng  Văn Vinh Tự động hóa, CK Tự động hóa GV 0943809774 hoangvanvinh@iuh.edu.vn
10 ThS. Lê Duy Tuấn KTCK GV 0937747171 leduytuan@iuh.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến KTCK GV 0973128789 nguyenngoctuyen@iuh.edu.vn
12 TS. Lăng Văn Thắng KTCK GV langvanthang@iuh.edu.vn
13 TS. Nguyễn Phương Bắc CK hàng không, CK CTM, Chế tạo vật rắn GV 0908844944 nguyenphuongbac@iuh.edu.vn
14 TS. Trần Ngọc Đăng Khoa Kỹ thuật CN, KTCK, Kỹ thuật chính xác GV 0908853050 tranngocdangkhoa@iuh.edu.vn
15 TS. Đặng Hoàng Minh Tự động & Điều khiển, Tự động hóa GV 0816.399.799 danghoangminh@iuh.edu.vn
16 TS. Bùi Quốc Duy CK CTM GV 0984297286 buiquocduy@iuh.edu.vn
17 TS. Diệp Bảo Trí CK CTM GV 0907607575 diepbaotri@iuh.edu.vn
18 TS. Võ Ngọc Yến Phương KT Công nghiệp, CTM GV 0931552478 vongocyenphuong@iuh.edu.vn
19 ThS. Nguyễn Chí Trung KTCK GV 0933.403.405 nguyenchitrung@iuh.edu.vn
20 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Sư phạm kỹ thuật, KTCK GV 0918407655 nguyentiendung@iuh.edu.vn
21 ThS. Bùi Anh Phi CTM, KTCK GV 0985.27.9900 buianhphi@iuh.edu.vn
22 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy KTCK GV 0389607971 tonthatnguyenthy@iuh.edu.vn

4. BỘ MÔN CAD/CAM/CNC

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 TS. Ao Hùng Linh CK động lực, CK TBM 0372576391 aohunglinh@iuh.edu.vn
2 TS. Đoàn Bảo Quốc CK GV 0776115686 doanbaoquoc@iuh.edu.vn
3 TS. Đường Công Truyền CK PTK 0908216530 duongcongtruyen@iuh.edu.vn
4  TS. Lê Thúc Định CK, Cơ học vật rắn GV 0982140506 lethucdinh@iuh.edu.vn
5 ThS. Phạm Thị Thu Kinh tế QTDN, Quản lý kinh tế GV 0989706079 phamthithu@iuh.edu.vn
6 NCS. ThS. Nguyễn Hữu Quân Thiết kế máy, CN CTM GV 0703176348 nguyenhuuquan@iuh.edu.vn
7 NCS. ThS. Hoàng Long Vương CTM, CN CTM GV 0913833343 hoanglongvuong@iuh.edu.vn
8 NCS. ThS. Võ Văn Cương CK CTM GV 0902432798  vovancuong@iuh.edu.vn
9 ThS. Trịnh Văn Chơn CK CTM, KTCK GV 0913612110 trinhvanchon@iuh.edu.vn
10 NCS. ThS. Nguyễn Trường Giang CK- Điều khiển tự động, KTCK GV 0989898495 nguyentruonggiang@iuh.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Ngọc Hoan CK CTM, KTCK GV 0914314868 nguyenngochoan@iuh.edu.vn
12 ThS. Phạm Văn Minh Cơ giới hóa XN và XD GV 0908844358 phamvanminh@iuh.edu.vn
           

5.XƯỞNG GIA CÔNG CẮT GỌT

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 ThS. Nguyễn Trung Dũng CK Chế tạo, CN Hàn KTCK TX 0976.864.479

ntdungck@iuh.edu.vn

2 ThS. Phan Văn Toản KTCK GV 090.6820.571 phanvantoan@iuh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Hữu Phước KTCK GV 0985.965.890 nguyenhuuphuoc@iuh.edu.vn
4 ThS. Hoàng Công Học KTCK GV 0937.630.427 hoangconghoc@iuh.edu.vn
5 ThS. Vũ Quang Vinh KTCK GV 0977.560.777 vuquangvinh@iuh.edu.vn
6 KS. Trần Tuấn Kiệt Công nghệ CK GV 0908.403.962 trantuankiet@iuh.edu.vn
7 Nguyễn Thành Nga CNTT GV 0906.835.097 nguyenthanhnga@iuh.edu.vn
8 Bùi Duy Trí Công nghệ PM máy tính GV 0915.816.376 buiduytri@iuh.edu.vn

6. XƯỞNG CƠ ĐIỆN

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 ThS. Ngô Văn Cường Thiết kế máy, CTM TX 0918493671

ngovancuong@iuh.edu.vn

2 ThS. Trần Công Hùng CK CTM GV 0918158793  tranconghung@iuh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thanh Điểu CK CTM GV 0982855670 nguyenthanhdieu@iuh.edu.vn
4 NCS. ThS. Nguyễn Văn Biên CK GV 0983638091 nguyenvanbien@iuh.edu.vn
5 NCS. ThS. Lâm Thanh Danh KTCK, Công nghệ CTM GV 0933883747 lamthanhdanh@iuh.edu.vn
6 KS. Nguyễn Văn Lục Kỹ thuật Công nghiệp GV 0919850848 nguyenvanluc@iuh.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Huỳnh Hòa Cơ-Điện, Giáo dục học GV 0948680119 nguyenhuynhhoa@iuh.edu.vn

7. TỔ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN NGÀNH
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
1 CH. Nguyễn Thị Mỹ Dung Tiếng Anh Giáo vụ 0919038525 nguyenthimydung@iuh.edu.vn
2 CN. Phạm Thị Nhẹ Luật Giáo vụ 0972633386 phamthinhe@iuh.edu.vn
3 CH. Vũ Văn Bộ CK Nhân viên 0933728156 vuvanbo@iuh.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Việt CK Nhân Viên 0933590010 nguyenhoangviet@iuh.edu.vn
5 Hoàng Kim Phước KTCK Nhân viên 0909729686 hoangkimphuoc@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết