ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chuynmuccodien
Thông tin liên hệ giảng viên Xưởng Cơ điện
31/03/2021
gv-cuong

Trưởng xưởng: ThS. Ngô Văn Cường

Email: ngovancuong@iuh.edu.vn

Tel: 0918.493.671

Website: Googlesite

gv-chung

GV: ThS. Trần Công Hùng
Mail: tranconghung@iuh.edu.vn
Tel: 0918.158.793
Web: .

gv-luc

GV: KS. Nguyễn Văn Lục
Mail: nguyenvanluc@iuh.edu.vn
Tel: 0919.850.848
Web:

gv-danh

GV: ThS. Lâm Thanh Danh
Mail: lamthanhdanh@iuh.edu.vn
Tel: 0933.883.747
Web: .

gv-bien

GV: ThS. Nguyễn Văn Biên
Mail: nguyenvanbien@iuh.edu.vn
Tel: 0983.638.091
Web:

gv-dieu

GV: ThS. Nguyễn Thanh Điểu
Mail: nguyenthanhdieu@iuh.edu.vn
Tel: 0982.855.670
Web:

GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Hòa
Mail: nguyenhuynhhoa@iuh.edu.vn
Tel: 0948.680.119
Web:

Đơn vị liên kết